تعرفه خدمات اینترنت حجمی ADSL2+ شرکت فن آوا

داده پردازی رایاسپهر ویرا با گردآوری کارشناسان باتجربه و در دست داشتن مجوز ارایه خدمات ADSL از شرکت داده پردلزی فن آوا(دارنده ی مجوز FCP)، با بیش از 12 سال تجربه آمادگی لازم جهت ارایه خدمات ADSL در مراکز تحت پوشش استان تهران را دارا می باشد.


سرویس های اشتراکی - سرعت 128 کیلوبیت

سرویس های اشتراکی - سرعت 128 کیلوبیت
شناسه سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه(ریال) سه ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) یک ساله(ریال)
DP-128-3G 3 گیگابایت 105،000 267،000 478،000 874،00
DP-128-5G 5 گیگابایت 149،000 379،000 694،000 1،234،600


سرویس های اشتراکی - سرعت 256 کیلوبیت

سرویس های اشتراکی - سرعت 256 کیلوبیت
شناسه ماهیانه ترافیک پایه یک ماهه(ریال) سه ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) یک ساله(ریال)
DP-256-3G 3 گیگابایت 115،000 297،000 538،000 994،000
DP-256-5G 5 گیگابایت 159،000 409،000 754،000 1،354،600
DP-256-9G 9 گیگابایت 247،000 625،000 1،114،000 2،074،000
DP-256-15G 15 گیگابایت 359،000 904،000 1،654،000 3،154،000


سرویس های اشتراکی - سرعت 512 کیلوبیت

سرویس های اشتراکی - سرعت 512 کیلوبیت
شناسه ماهیانه ترافیک پایه یک ماهه(ریال) سه ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) یک ساله(ریال)
DP-512-3G 3 گیگابایت 130،000 342،500 628،000 1،174،000
DP-512-5G 5 گیگابایت 174،000 454،000 884،000 1،534،000
DP-512-8G 8 گیگابایت 240،000 616،000 1،114،000 2،074،000
DP-512-20G 20 گیگابایت 464،000 1،174،000 2،194،000 4،234،000


سرویس های اشتراکی - سرعت 1 مگابیت

سرویس های اشتراکی - سرعت 1 مگابیت
شناسه ماهیانه ترافیک پایه یک ماهه(ریال) سه ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) یک ساله(ریال)
DP-1024-3G 3 گیگابایت 150،000 402،500 748،000 1،414،00
DP-1024-5G 5 گیگابایت 194،000 514،500 964،000 1،774،500
DP-1024-6G 6 گیگابایت 216،000 568،000 1،054،500 1،954،500
DP-1024-15G 15 گیگابایت 394،000 1،009،000 1،864،000 3،574،000
DP-1024-30G 30 گیگابایت 664،000 1،684،000 3،214،000 6،274،000


سرویس های اشتراکی - سرعت 2 مگابیت

سرویس های اشتراکی - سرعت 2 مگابیت 2 مگابیت
شناسه سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه(ریال) سه ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) یک ساله(ریال)
DP-2048-3G 3 گیگابایت 170،000 462،500 868،000 165،400
DP-2048-40G 40 گیگابایت 834،000 2،194،000 4،234،000 8،314،000


سرویس های اقتصادی

سرویس های اقتصادی
سرویس های اقتصادی ترافیک / سرعت دریافت سه ماهه(ریال) چهار ماهه(ریال) شش ماهه(ریال) نه ماهه(ریال)
DP-1024-3G-3M 3 گیگ / 1024 کیلوبیت 270،000 - - -
DP-1024-4G-4M 4 گیگ / 1024 کیلوبیت - 432،000 - -
DP-1024-4G-4M 4 گیگ / 2048 کیلوبیت - - 472،000 -
DP-1024-4G-4M 6 گیگ / 2048 کیلوبیت - - - 876،000


تعرفه ترافیک اضافه برای کلیه خدمات حجمی

تعرفه ترافیک اضافه برای کلیه خدمات حجمی
سطوح تعرفه بازه حجم ترافیک(گیگا بایت) تعرفه هر گیگابایت (ریال)
سطح اول 3 ≥ حجم ≥ 1 30،000
سطح دوم 10 ≥ حجم > 3 22،000
سطح سوم 30 ≥ حجم > 10 18،000
سطح چهارم 30 < حجم 15،000


توضیحات
* مطابق مصوبه 223 کمیسیون تنظیم مقررات، در صورت درخواست مشترک، هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی و نصب مودم 150.000 ريال و به عهده مشترک خواهد بود.
* به کليه قيمت هاي فوق %9 ماليات ( %6 ماليات بر ارزش افزوده و %3 عوارض شهرداري ) افزوده مي شود.
* هزینه نصب تمامی سرویس ها 150000 ریال و هزینه مخابراتی 50000 ریال می باشد.
* حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 تعیین میشود و حداقل نرخ بیت تضمین شده برای مشترکین، به میزان یک هشتم نرخ بیت خط ایشان می باشد.
* منظور از ترافیک هر دوره، مجموع ترافیک دریافتی در آن دوره است و ترافیک ارسال رایگان در نظر گرفته می‌شود.
* مطابق مصوبه 237 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات، قیمت سرویس های فوق بر اساس هزینه برقراری و نگهداری ماهیانه و هزینه ترافیک می باشد.
* برای مصارف کسری از گیکا بایت ، تعرفه به صورت خطی محاسبه می شود.
* ترافیک اضافه خریداری شده در هردوره توسط مشترک ، فقط به یک دوره بعد منتقل خواهد شد.