خدمات انتقال دامنه

خدمات انتقال دامنه داده پردازی رایاسپهر
داده پردازی  رایاسپهر با داشتن اعتبار و تجارب فراوان و همچنین همکاری با شرکت های معتبر  فعال در زمینه ثبت دامنه از قبیل پنل Resello اروپا و  به عنوان نماینده رسمی مرکز ثبت دامنه ایران( سازمان فیزیک نظری) آماده ارایه خدمات دامنه  می باشد.

خدمات انتقال دامنه از ثبت کنندگان دیگر به داده پردازی رایاسپهر
مراحل انتقال دامنه به این داده پردازی به شرح ذیل می باشد:
1- حقوقی: ارسال درخواست کتبی انتقال شرکت متقاضی در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیرعامل شرکت متقاضی.
     حقیقی: ارسال درخواست کتبی انتقال توسط متقاضی به همراه امضا و کپی کارت ملی..
2- آزاد سازی قفل دامنه با زدن گزینه (Unlock)
3- ارسال کد اهراز هویت (Authorization code) دامنه برای داده پردازی رایا سپهر.
4- در این مرحله داده پردازی رایاسپهر درخواست انتقال را از صادر می نماید.
5- تایید نهایی درخواست جهت اعلام موافقت صاحب دامنه برای انتقال آن به داده پردازی رایاسپهر.
* شایان ذکر است که مراحل انتقال دامنه 7 تا 10 روز کاری به طول می انجامد.
*  در هنگام شروع فرایند انتقال، دامنه موردنظر باید دارای حداقل 60 روز اعتبار زمانی باشد. در صورت عدم اعتبار زمانی کافی، متقاضی ابتدا مستلزم به تمدید دامنه ی مورد نظر و سپس انتقال آن می باشد.

خدمات انتقال دامنه از داده پردازی رایاسپهر به ثبت کنندگان دیگر
مراحل انتقال دامنه از داده پردازی رایاسپهر به سایر ثبت کنندگان به شرح ذیل می باشد:
1- حقوقی: ارسال درخواست کتبی انتقال شرکت متقاضی در سربرگ به همراه مهر و امضای مدیرعامل شرکت متقاضی.
     حقیقی: ارسال درخواست کتبی انتقال توسط متقاضی به همراه امضا و کپی کارت ملی..
* شایان ذکر است که مراحل انتقال دامنه 7 تا 10 روز کاری به طول می انجامد.
*  در هنگام شروع فرایند انتقال، دامنه موردنظر باید دارای حداقل 60 روز اعتبار زمانی باشد. در صورت عدم اعتبار زمانی کافی، متقاضی ابتدا مستلزم به تمدید دامنه ی مورد نظر و سپس انتقال آن می باشد.